OPĆINA

OPĆINA NOVA RAČA
Trg Stjepana Radića 56, 43272 Nova Rača
Tel: (043) 886 036, (043) 886 101
Fax: (043) 886 940
E-mail: opcina@nova-raca.hr