MCK NOVA RAČA

Dok ne dobijemo tekst od članova Uprave MCK NOVA RAČA nismo ih u mogućnosti predstaviti. Do tada samo ova fotografija